City view

Paris Sözleşmesi’nin Gerçekleştirilmesi: Yüksek verimli motor ve sürücülerin enerji tüketiminin azaltılmasındaki hayati rolü

Teknik incelemeyin indirin

Sanayide tüketilen elektriğin %70’e kadarı elektrik motoru sistemlerinde kullanılmaktadır. Piyasadaki yüksek verimli motorların ve değişken hızlı sürücülerin teknolojik gelişimi ve benimsenmesi, endüstride ve altyapıda önemli enerji verimliliği iyileştirmelerinin sağlanmasında kilit faktörlerdir.

Paris Sözleşmesi ile belirlenen karbon azaltma hedeflerine ulaşmak için farklı paydaşların sektördeki değişimi nasıl yönlendirebileceğini ve hızlandırabileceğini keşfedin.

Emisyonları azaltmaya yönelik küresel çabaların ön saflarında yer alan motorlar:


Yüksek verimli motor sistemlerinin benimsenmesi, küresel elektrik tüketimini %10’a kadar azaltacaktır

Endüstriyel motorların %80’inin IE5 sınıfı teknolojiyle değiştirilmesi, Polonya’nın yıllık güç tüketiminden daha fazla enerji tasarrufu sağlar
ABB - Energy Efficiency Movement - City landscape

Bu hikayeyi paylaşın