Enerji verimliliğinde doğru hamleler yapmak

Jukka Hannuksela, elektrik motorlarının enerji verimliliği performansını tartışırken uluslararası (IEC) standartların yerel ve ulusal standartlara uyumunu ilk ve en önemli adım olarak görüyor. Fikir birliğine ve birleşik yöntemlere sahip olmak, üreticilerin, düzenleyicilerin ve müşterilerin elektrik motorlarının enerji verimliliğini test etmelerini, değerlendirmelerini ve sınıflandırmalarını sağlar.

Düzenlemeler yoluyla değişimi yönlendirmek

Avrupa dışında da IEC standartlarını ulusal standartlar olarak benimsemenin ilerlemesi ve evrimi, farklı IEC teknik komitelerine ve çalışma gruplarına katılan tüm paydaşlar arasındaki yoğun ve etkili işbirliğinin sonucu olmuştur. Sanayi, son kullanıcı ve üretici için son derece faydalı olacak bir sonraki adım, Avrupa’da olduğu gibi ülkelerde ve belki de bölgelerde direktiflerin, yönetmeliklerin ve farklı türdeki tescil şemalarının uyumlaştırılması olacaktır. Ancak bunun standartların uyumlaştırılmasından daha karmaşık olduğunu belirtmekte fayda var. Ve bütün bunlar bir gecede olmayacak.

Alçak gerilim motorlarında enerji verimliliğindeki gelişmeler genellikle ulusal mevzuata bağlı olarak direktifler, yönetmelikler ve standartlar aracılığıyla sağlanır. Direktifler ve yönetmelikler, örneğin AB’de olduğu gibi, ulusa, ülkeye veya bölgeye özgüdür. Yönetim organları tarafından oluşturuldukları için, ürünlerin işaretlenmesi, tescili ve doğrulanması söz konusu olduğunda gerçek bir uyum ve standardizasyon yoktur. Bu, yalnızca motor üreticileri için değil, tüm dünyaya entegre motor ürünlerini veya yedek parçaları tedarik eden tüm ekipman üreticileri için hayatı daha karmaşık hale getirir. Bununla birlikte, küresel olarak yaygınlaşan ve minimum gereklilik olarak kabul edilen belirli gereksinimler vardır. Jukka bunu olumlu bir gelişme olarak görüyor. “Asgari verimlilik gereksinimine ilişkin düzenlemelerin olduğu çoğu pazarda, IE3 veya eşdeğer enerji verimliliği sınıfı kabul edilen bir norm haline geliyor. Ancak gereksinimler her yıl daha katı hale gelmeye devam ederken, IE4 sınıfı elektrik motorlarının daha yaygın hale geldiğini görüyoruz. Örneğin AB’de, IE4 sınıfı, 2023’ün ortalarından itibaren 75-200kW aralığında zorunlu hale gelecek.”

“Sürdürülebilirlik ve verimlilik üzerinde gerçekten olumlu etkisi olan mevzuat oluşturmak son derece önemlidir.”

Doğru verimlilik hedeflerinin belirlenmesi

Jukka Hannuksela, tüm proseslerin performansını ve enerji verimliliğini artırarak CO2 emisyonlarını azaltma ihtiyacından kaynaklanan sürdürülebilirlik düzenlemelerindeki hızlı gelişimi fark etti. Çevresel etki açısından dünya üzerindeki durumun aciliyetini kabul ediyor, ancak aynı zamanda yönetim organlarını yeni düzenlemeleri hazırlamak, tanımlamak ve geçirmek için zaman ayırmaya teşvik ediyor. “Sürdürülebilirlik ve verimlilik üzerinde gerçekten olumlu etkisi olan mevzuat oluşturmak son derece önemlidir. Bu aciliyet duygusu, uyması giderek zorlaşan ve eşit derecede somut faydalar sağlamayan teknik gereksinimler ve hedeflerle karşı karşıya kalma riskini taşıyor.”

Daha şimdiden, küçük elektrik motoru üreticilerinin dünya çapında yürürlükte olan tüm düzenlemelere ayak uydurmasının giderek zorlaştığı görülüyor. Tüm yerel düzenlemelerde gelecek değişiklikleri hem takip etmek hem de karşılamak için önemli ölçüde güç ve küresel bir ağ gerekiyor. Verimlilik sadece enerji verimliliği ve performansı anlamına gelmez. Bu durumu, örneğin motorları daha yüksek performans için tasarlarken, ürün ömrünün sonunda malzeme geri dönüşümünü düşünürken veya ürünlerin yeniden kullanımını ve yeniden kullanım amacını planlarken, malzemelerin giderek daha verimli kullanımıyla ilgili olarak giderek daha sık görüyoruz. Günümüzde döngüsel ekonomi veya döngüsellik gibi tanımlar, verimlilikten bahsederken birçok durumda yaygın olarak görülebilir.

Çevresel performansın anahtarı

Jukka, son 30-40 yılda çevrede meydana gelen büyük değişiklikleri de gördü. “Doğada vakit geçirmeyi seven tipik bir Finli olarak küresel ısınma konusundaki endişelerimi paylaşıyorum. Aynı zamanda, enerji talebinin giderek arttığını da kabul etmeliyiz. Özellikle soğuk ve misafirperver olmayan kuzey ülkelerinde yaşayan bizler, hayatımızın bir parçası olarak evlerimizi ısıtmak için enerjiye ve elektriğe bağımlıyız.” Dolayısıyla, eğer enerji olmadan yaşayamayacağımız bir şeyse, ancak aşırı tüketim çevremize zararlı hale geliyorsa, tek mantıklı çözüm onu ​​kullanmanın daha verimli yollarını aramaktır. Modern elektrik motorlarının yapmak üzere tasarlandığı şey tam olarak budur.

Mühendislikteki ve teknolojideki gelişmeler

Günümüzde çoğunlukla asenkron motorlar olan tipik alçak gerilim motorlarının çalışma verimliliğini iyileştirmeye çalışırken, genellikle rotor ve stator gibi bileşenlerde aktif malzeme kullanımını artırarak motorun boyutunu ve kütlesini artırmayı kastediyoruz. Bu, motorun stator ve rotorundaki güç kayıplarını azaltarak daha soğuk çalışmasına yol açmamızı sağlıyor. Verimliliği artırmak, motorların daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına olanak tanıyarak daha uzun süre dayanmalarına yardımcı oluyor ve daha az servis ve bakım gerektiriyor.

Jukka Hannuksela’ya göre gelecek için en önemli zorluk, motorların fiziksel boyutunu sürekli olarak artırmadan, sadece bir motor değil, işletme zincirindeki tüm diğer bileşenler de dahil olmak üzere tüm sistemlerin çalışma verimliliğini ve performansını artırmanın yollarını bulmaktır. Bu, eşiği düşürecek ve de motor temellerini ve çevredeki yapıları yeniden inşa etmeye gerek kalmadan eski motorların daha yeni, daha verimli olanlarla değiştirilmesine izin verecektir. Jukka Hannuksela, “Bu, ABB gibi motor üreticilerinin asenkron motorlar için değil, aynı zamanda senkron relüktans motorlar (SynRM) gibi yeni teknolojileri keşfederek ve geliştirerek de üzerinde çalıştıkları bir şey” diye açıklıyor. “Döngüselliği ve sürdürülebilirliği unutmamak” gerektiğini de hatırlatıyor.

“Enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın anahtarıdır.”

Gelecekte ne olursa olsun, enerji verimliliği iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın anahtarıdır. Evrensel gerçek, enerji olmadan yaşayamayacağımızdır. Endüstriyel olarak üretilen mal ve metalara olan talep ortadan kalkmıyor. Elektrikle çalışan cihazlara olan talep de öyle. Verimliliği birlikte artırmanın yollarını bulmak hükumetlerin, endüstrilerin ve toplumların ortak sorumluluğudur.


Jukka Hannuksela
Standartlar ve Uygunluk Küresel Başkanı 
ABB IEC Alçak Gerilim Motorları

Bu hikayeyi paylaşın