IKEA forbedrer energieffektiviteten og reducerer klimaaftrykket med løsninger fra ABB

ABB øger energieffektiviteten på ventilation/HVAC-systemer hos udvalgte varehuse i Spanien.

Reduktionen af IKEAs CO2 udledninger er vurderet til 425 ton pr. år.

IKEA er verdensførende inden for indretning og møbler, med mere end 276 forretninger i Europa og over 459 globalt, med en klar mission: At have en positiv indvirkning på mennesker og planeten.

For IKEA er bæredygtighed en af dens vigtigste drivkræfter for innovation og vækst. Derfor installerer IKEA energieffektive klimaanlæg, optimeret med teknologi fra ABB.

I to af de største forretninger i Spanien, i San Sebastián de los Reyes og Alcorcón, med et samlet areal på omkring 80.000 kvadratmeter, har IKEA valgt HVAC-systemer udstyret med ACH580 og ACH550 ABB-frekvensomformere.

Samlet har ABB leveret 15 ACH580 lavharmoniske frekvensomformere til disse systemer og en komplet pakke af standard ACH580 og ACH550 frekvensomformere, med en samlet effekt på 600 kW.

Forbedring af energieffektivitet

ACH580 er en frekvensomformer, der skiller sig ud for sin evne til at garantere luftkvalitet på den mest energi- og omkostningseffektive måde, både under normale og kritiske forhold. 

Med installationen af ABB-frekvensomformere forventer IKEA at opnå en stigning på 25 % i energieffektivitet på systemet, hvilket vil medføre en årlig reduktion på omkring 435 ton CO2-emissioner, eller svarende til de årlige emissioner for 95 benzindrevne biler.

Mål for delt bæredygtighed 

En af grundpillerne i IKEA’s bæredygtighedsstrategi, er en reduktion i deres klimaaftryk. Virksomheden har sat sig et mål om, at reducere emissioner med 80 % inden 2030. Siden 2010 har IKEA Ibérica registreret en reduktion i energiforbruget på i alt 37 %.

Fra ABB’s side har man forpligtet sig til at hjælpe sine kunder over hele verden med at reducere deres CO2-emissioner med mindst 100 megaton, (tilsvarende de årlige emissioner fra 30 millioner benzindrevne biler) som en del af sit mål om at arbejde for et samfund med et lavt klimaaftryk.

”Hos IKEA er vi forpligtet til bæredygtighed, og vi kæmper for at sænke klimaaftrykket i forbindelse med vores forretning. Indførelsen af energieffektive løsninger er et grundlæggende og afgørende element for den fortsatte vækst i vores virksomhed, mens klimaaftrykket reduceres. Denne type løsninger vil gøre os i stand at være mere energieffektive og reducere vores forbrug. Noget der bringer os lidt nærmere vores stræben efter at blive en 100 % cirkulær virksomhed inden 2030”, forklarer Qi Kai Sheng, leder af cirkularitet og klimaændring i afdelingen for bæredygtighed hos IKEA Ibérica.

”Energieffektivitet har potentialet til at bidrage med at nå 40 % af reduceringsmålene for emissioner fastlagt i Paris-aftalen. Valg som dem vi tager for at forbedre HVAC-systemerne for bygninger, såsom disse IKEA-forretninger kan synes små, men samlet set, når lignende løsninger anvendes på mange bygninger, kan de udgøre gigantiske skridt mod et meget mere bæredygtigt og miljøvenligt selskab”, kommenterer Juan Bachiller, leder af ABB i Spanien.

Del denne historie