4 måder forsyningsvirksomheder kan energieffektivisere vand- og spildevandscyklus i byer

I dag bor ca. 55 % af verdens befolkning i byer. I takt med den stigende urbanisering forventes denne procentdel at stige til langt over 60 % i 2050. Vandforsyningsvirksomhederne vil derfor være nødt til at udvide deres net og tilføje nye behandlingsanlæg for at kunne forsyne de nye byboere med rent og frisk vand. Da produktionen af rent vand indebærer energikrævende processer i alle faser, skal vandforsyningerne også finde måder at maksimere effektiviteten af deres net på.


Læs rapporten (ENG)

Forbedring af pumpesystemernes effektivitet kan reducere energiforbruget overalt, hvor der er behov for ferskvand.
Læs rapporten her

Her er 4 måder forsyningsvirksomheder kan spare energi i deres systemer.

1. Energioptimering

Frekvensomformere med variable hastighed (VSD), som f.eks. ACQ580 til vand og spildevand, kan inkludere energioptimerende kontrolfunktioner, indbygget i frekvensomformeren. Disse dynamiske kontroller tilpasser sig automatisk til ændringer i motorbelastningen og reducerer den energi, der er nødvendig for at levere det nødvendige drejningsmoment. Dette reducerer til gengæld det samlede energiforbrug, når systemet kører under den nominelle belastning. I vand- og spildevandsapplikationer kan energioptimering forbedre den samlede effektivitet af et motor- og frekvensomformersystem med 2 til 10 %. I afsaltnings applikationer kan energibesparelserne være på mellem 30 og 60 %.

2. Energiovervågning

Et vigtigt aspekt af forbedring af energieffektiviteten er at måle energiforbruget og effekten af ændringer i systemet – og sikre sig, at de reducerer energiforbruget. Frekvensomformere med variabel hastighed kan have indbygget denne type energiovervågningsfunktion, som gør det muligt for forsyningsvirksomheder at følge deres energiforbrug og beregne energibesparelser i kWh, MWh, CO2-emissioner og økonomiske besparelser.

3. Højeffektive kombinationer

Da forbruget af vand varierer i løbet af en dag, er det vigtigt, at pumpesystemerne fungerer effektivt ved delbelastning. En valid måde at forbedre effektiviteten, ved delbelastning af et pumpesystem med en motor, er at tilføje en frekvensomformer med variabel hastighed (VSD). Da VSD’en kan styre motorens hastighed og drejningsmoment direkte, sikrer den, at motoren kun udfører det arbejde, der er nødvendigt for at levere det nødvendige flow. Dette er en del mere effektivt end at lade en motor køre ved fuld hastighed og bruge ventiler og spjæld til at styre flowet. I gennemsnit kan brugen af VSD’er med højeffektive motorer føre til energibesparelser på 25-30 %.

4. IE5 Synkrone reluktansmotorer (IE5 SynRM)

Mange forsyningsselskaber benytter sig af ældre versioner af motorer og indtil slutningen af deres levetid, som kan være flere årtier. Disse ældre motorer er imidlertid normalt i en lavere effektivitetsklasse, f.eks. IE3. Ved at opgradere til nyere, mere effektive motorer kan man reducere tab af energi og spare yderligere energi. Hver IE-klasse giver 20 % lavere tab, hvilket betyder, at en IE4-motor vil have 20 % lavere tab end en IE3-motor, mens en IE5-motor med ultra-premium effektivitet, som ABB’s IE5 SynRM-motorer, kan reducere de samlede tab med op til 40 %. Som følge heraf kan udskiftning af ældre motorer, selv om de stadig er i orden, ofte tjene sig ind på få år.


Ved at levere energieffektivitetsprodukter og -løsninger hjælper ABB forsyningsvirksomheder med at vurdere energibesparelsespotentialet, forklarer Surendra Muppana, Global Water Segment Manager hos ABB Motion.

Del denne historie